Kokemuksia ja havaintoja (experiences and insights, in Finnish)

Living Lab Bus -hankkeessa tehdyissä matkustuskokemustutkimuksissa sähköbusseista on pidetty. Matkustajat ovat pitäneet niitä perinteisiin dieselbusseihin nähden miellyttävämpinä sekä kyydin tasaisuuden ja melutason että kokonaisuudenkin suhteen. Varsin pienenkin tuntuiset parannukset, kuten kännykän lataamisen mahdollistavat USB-pistokkeet – jotka ovat nykyään yleistymässä kovaa vauhtia – saavat paljon kiitosta eli osaltaan parantavat bussimatkan kokonaisuutta. Toki myös ympäristöystävällisyydestä tulee matkustajilta kiitosta.

Matkustajat ovat antaneet hyvin monenlaisia ehdotuksia ja ideoita siitä minkälaiset info- tai muut palvelut tekisivät joukkoliikenteellä matkustamisesta helpompaa tai muuten viihtyisämpää. Suoraviivaisimpien matkaan liittyvien asioiden, kuten tieto seuraavasta pysäkistä, jälkeen esille nousevat usein mm. informaatio tulevien pysäkkien liityntäliikenteestä sekä saapumisajoista. Itse matkaan liittyvän tiedon lisäksi erilaiset ajankohtaiset ja alueeseen liittyvät asiat nousevat myös esille erittäin paljon. Näitä ovat paitsi arvossa pidetyt sääennusteet ja uutiset, myös esimerkiksi tieto lähiajan tapahtumista tai alueen nähtävyyksistä ja historiasta.

Näkemykset hyödyllisestä tai hyvästä sisällöstä vaihtelevat kuitenkin erittäin paljon ihmisestä riippuen. Toiset haluavat nähdä osakekursseja, toiset Instagram-kuvia tai lähialueeseen liittyviä kuva-arvoituksia. Toiset haluaisivat musiikkivideoita, toiset sen sijaan nimenomaisesti vieroksuvat liikkuvaa kuvaa haluten keskittyä rauhassa omiin asioihinsa. Kaikki ehdotukset eivät kenties ole aivan toteuttamiskelpoisia – ratkaisuiksi tylsyyteen on ehdotettu myös bussikohtaisia minibaareja ja live-bändejäkin – mutta ideoista ja palautteista saa hyvin vihiä mitä kannattaisi kokeilla. Sitä Living Lab Bus -hanke pyrkii juuri helpottamaan: palveluntarjoajat ja -kehittäjät voivat tehdä omia sisältöjä, joita testaamalla nähdään mitä ihmiset arvostavat ja mikä kannattaisi ottaa laajemmin käyttöön.

Palveluiden esittämistä varten hankkeessa on kehitetty näyttöjen sisällönhallintaratkaisu, joka tukee uusien ja kontekstiin (esim. aika, paikka, bussilinja, bussista saatava reaaliaikainen data) kytköksissä olevan sisällön esittämistä ketterästi ja laiteriippumattomasti. Sisällönhallintaa ollaan lähdetty jatkokehittämään kohti laajempaa käyttöön ottoa pilotoiden sitä myös Turun busseissa. Näytöillä pyörivä sisältö vaihtelee vakiintuneiden toimijoiden palveluista, kuten Forecan sääennusteista, esim. viime vuonna Junction-hackathonissa toteutettuun matkustajien väliseen peliratkaisuun (jossa matkustajat voivat pelata kännyköillään pikkupelejä samalla linjalla matkustavia vastaan tuloslistan näkyen bussin näytöllä).

Bussit itsessään sekä niissä olevat lisäanturit tuottavat monipuolista data-aineistoa esimerkiksi akun tilasta, poljinten asennosta, pyörien pyörimisestä ja akselipainoista aina kiihtyvyyksiin, lämpötilaan ja ilmanlaatuun asti. Myös se on testattu, että jatkuvasti kerättävää anturidataa voidaan yhdistää kyselytutkimuksiin, jolloin matkustuskokemuksen analysointiin saadaan uusi kerros lisää – voidaan alkaa tulkita kontekstin ja vaikkapa kuskin toiminnan vaikutusta koettuun matkustusmukavuuteen (esim. vaikuttaako koettuun kyydin tasaisuuteen kalusto, kuski tai tietty paikka reitillä – ja sen pohjalta miettiä mitä tulisi kehittää). Dataan perustuvan ajoprofiilin kytkös matkustajien kokemukseen tulee entistä oleellisemmaksi automaation lisääntyessä.

Busseista saatavan datan hyödyntämisestä esimerkkinä voi mainita liukkaudentunnistuksen, jota kehittää EEE Innovations Oy. Hankkeen aikana he ovat keränneet sähköbusseista arvokasta vertailudataa liukkaudentunnistusratkaisun kehitykseen ja saaneet lupaavia tuloksia parempien tekoälyratkaisuiden tuottamiseksi. Palvelu mahdollistaa liikenneturvallisuutta jakamalla ajoneuvojen avulla kerättävää liukkaustietoa muille tiellä liikkujille sekä kunnossapidolle. Ratkaisu hyödyntää bussien lisäksi muita raskaita ajoneuvoja, kattaen jo liikennettä Helsingistä Rovaniemeen ja tähtäimessä on hyödynnettävän fleetin laajentuminen jo pian muihin Pohjoismaihin. Kuluttajasovelluksesta löytyy jo eGrip-niminen beta-versio Google Play -kaupasta.

Itse bussista saatavan datan lisäksi Living Lab Bus mahdollistaa uusien laitteiden ja sensoreiden testaamisen. Kaupunkien keskeiset reitit säännöllisesti kiertävät bussit toimivat mobiileina antureina ja niiden avulla voi kerätä esim. ilmanlaatu- ja säätietoa, joita voisi jatkossa hyödyntää mm. liikenteenohjauksessa, ja esimerkiksi Vaisala on kokeillut konenäköön perustuvaa ratkaisuaan reitillä olevien tienpinnan vaurioiden, veden ja lumen havainnointiin.

Uudet, halukkaat kokeilijat ovat oikein tervetulleita mukaan kehittämään tai testaamaan ratkaisuitaan todellisessa käyttöympäristössä!